Keeps your TS3 group channel amount at a minimum
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 

15 wiersze
265 B

 1. <?php
 2. $roots = array('Game Area', 'WoW');
 3. $exceptions = array('Ladder Room');
 4. $default = 'Group 1';
 5. $host = 'ts3.example.org';
 6. $queryport = 10011;
 7. $voiceport = 9987;
 8. $user = 'serveradmin';
 9. $passwd = 'supersecret';
 10. $options = array(
 11. 'inherit_icons' => true
 12. );